Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets

Item #007903

ราคา 350 บาท

http://images.vitaminimages.com/pp/VF/Assets/Puritan_products/Detail_page/007903.jpg

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets   สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยรักษาอาการนอนไม่ หลับได้ รวมถึงอาการนอนไม่เต็มอิ่ม กระสับกระส่ายเวลานอนหรือนอนแล้วตื่นบ่อยๆ (โดยเฉพาะในคนแก่) ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ช่วยรักษาอาการ jet lag นี้ เป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางมาก เมื่อต้องโดยสารเครื่องบิน ไปยังที่ๆมีเส้นแบ่งเวลาต่างจากที่ๆเราอยู่ จะทำให้ร่างกายปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและช่วงเวลานั้นๆไม่ทัน หากไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้

เมลาโทนิน (Melatonin) ใน Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets

เมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ผลิตโดยต่อมไพเนียลในสมองขณะที่เรานอนหลับพักผ่อน มีหน้าที่ช่วยในการรักษาจังหวะเวลาชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ด้วยหน้าที่หลักของมันคือ การควบคุมนาฬิกาชีวิตในร่างกายของเรา (วงจรการนอนหลับและการตื่น) ช่วยให้ได้ผลดีในผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง และรักษาอาการเจ็ตแล็ก (อาการนอนไม่หลับเมื่อต้องเดินทางเปลี่ยนสถานที่ซึ่งอยู่ต่างเขตเวลากัน)

เมื่อเราอายุมากขึ้น ระดับของเมลาโทนินจะลดลง การรับประทาน Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets เสริมอาจช่วยชะลอกระบวนการชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันเซลล์สมองจากการทำลายจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ เมลาโทนิน ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยการ กระตุ้นเซลล์ที่ทำหน้าที่ต้านเซลล์มะเร็ง จึงช่วยหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งได้ และช่วยลดอาการปวดศีรษะคลัสเตอร์(Cluster Headache, อาการปวดศีรษะชนิดไม่ร้ายแรงแบบหนึ่ง มีลักษณะสำคัญคือ จะมีอาการปวดศีรษะเป็นชุดๆ(Cluster) คือ จะมีอาการปวดศีรษะแต่ละครั้งนานประมาณ 1 ชั่ว โมง เป็นเวลาเดิมๆของทุกวัน และเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง)

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงผลงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยเมลาโทนิน มข. ว่าจากการศึกษาผลการรับประทานผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ สับปะรด ส้ม และกล้วย พบว่าสามารถเพิ่มความเข้มข้นของเมลาโทนินและเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในซี รั่มของอาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน

จากการศึกษาดังกล่าวทีมวิจัยอาจนำไปศึกษา ต่อในผู้ที่มีเมลาโทนินในร่างกายลดลง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นโรคที่มีสาเหตุจากการลดลงของเมลาโทนินในร่างกาย และมีการติดตามผลทางคลินิกต่อไปในอนาคต

​ทั้งนี้ เมลาโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่สังเคราะห์จากกรดอะมิโนแอล-ทริปโตเฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็น ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องได้รับจากสารอาหาร และการสร้างเมลาโทนินจะเป็นวัฏจักรที่ถูกกระตุ้นด้วยความมืดในเวลากลางคืน โดยพบว่ามีระดับสูงสุดในช่วงเวลา 02.00–04.00 น. และจะลดต่ำลงจนมีระดับต่ำสุดในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากถูกยับยั้งการสร้าง โดยแสงสว่าง

ปัจจุบันได้มีการนำเมลาโทนินมาใช้ในการ รักษาโรคต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการนอนหลับที่ผิดปกติทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ บรรเทาและป้องกันอาการปวดหัวจากไมเกรนและกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ รวมถึงป้องกันการเมาเวลาจากการบิน (jetlag)

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการศึกษาที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับเมลาโทนินที่ลดลงกับการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวข้อง กับฮอร์โมนในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการมีระดับเมลาโทนินหลั่งน้อยในเวลา กลางคืน คือ กลุ่มที่มีวัฏจักรการนอนหลับผิดปกติหรือต้องทำงานในเวลากลางคืน

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและควบคุมการเจริญเติบโตของเราเอง   แม่กระทั่งในพืชพบว่า พืชที่เจริญเติบโตในสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการสร้าง อนุมูลอิสระได้มากจะมีปริมาณเมลาโทนินสูง เมลาโทนินในพืชสามารถถูกดูดซึมผ่านทางเดินอาหารและมีผลเพิ่มความเข้มข้นของ เมลาโทนินในเลือดได้ภายหลังการรับประทาน

คำแนะนำสำหรับการรับประทาน เมลาโทนิน ในรูปแบบอัดเม็ด หรือแคปซูล ไม่ควรเกินครั้งละ 5 มก.***

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets

Sometimes it’s hard to unwind after a long day. That’s when it’s time for Melatonin, a hormone naturally produced in the body that is closely involved in the natural sleep cycle.** It’s a terrific choice if you experience occasional sleeplessness or jet lag, or if you want to improve your quality of rest.**

Supplement Facts

Serving Size 1 Tablet
Amount Per Serving % Daily Value
Melatonin (as n-Acetyl-5-Methoxytryptamine) 3 mg *
*Daily Value not established.

Directions: For adults, take one (1) tablet only at bedtime as Melatonin may produce drowsiness. As a reminder, discuss the supplements and medications you take with your health care providers.

Other Ingredients: Dextrose, Cellulose (Plant Origin), Vegetable Magnesium Stearate, Silica, Croscarmellose. No Artificial Color, Flavor or Sweetener,

WARNING: Not intended for use by pregnant or nursing women. If you are taking any medications, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Do not drive, operate machinery or consume alcohol when taking this product. Limit use to two months with a break of one week. Not intended for use by persons under the age of 18. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. STORE IN A DRY PLACE AND AVOID EXCESSIVE HEAT. TAMPER RESISTANT: DO NOT USE IF SEAL UNDER CAP IS BROKEN OR MISSING.

Puritan’s Pride Melatonin 3 mg / 120 Tablets   หากใช้แก้อาการเจ็ตเเล็ก, แนะนำให้รับประทานขนาด 1-3 มก. หนึ่งชั่วโมงครื่ง ก่อนเวลาที่คุณต้องการเข้านอน  สำหรับอาการนอนไม่หลับ, แนะนำให้รับประทานขนาด 1-5 มก. หนึ่งชั่วโมงครื่ง ก่อนเวลาที่คุณต้องการเข้านอน  เพื่อชะลอความชรา, แนะนำ 0.5-1 มก. ก่อนเข้านอน

 

About Author: พูริ

Leave a Reply