shopup.com
Puritan's Pride L-Carnitine 500 mg / 60 Caplets
หมวดหมู่สินค้า: New Products
รหัส : 001684
จาก 650.00 บาท ลดทันที 265 บาท
ราคา 385.00 บาท

แท็ก:

17 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 261 ผู้ชม

Puritan's Pride L-Carnitine 500 mg / 60 Caplets

 

Puritan's Pride L-Carnitine 500 mg / 60 Caplets  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) ซึ่งปกตินั้นร่างกายสร้างเองได้ โดยสร้างขึ้นมาจากกรดอะมิโน 2 ตัว คือ ไลซีน (lysine) และเมไทโอนีน (methionine) และ ถูกใช้ไปในหน้าที่ต่างๆ หลายอย่าง เช่น เข้าไปช่วยเพิ่มกระบวนการในการดึงไขมันไปใช้ โดยการขนส่งกรดไขมัน (fatty acid) เข้าไปในศูนย์กลางของการสร้างพลังงานของเซลล์ แอล-คาร์นิทีนช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นพลังงาน ซึ่งพลังงานที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้สำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย กระบวนการพื้นฐานดังกล่าวของสารชนิดนี้จะทำหน้าที่สำคัญในระบบเมตาบอลิซึมเพื่อสร้างพลังงาน โดยผ่านกระบวนการเผาผลาญกรดไขมันที่เรียกว่า Beta-oxidation ซึ่งเกิดภายในไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ของเซลล์ต่างๆ รวมไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย โดยปกติ L-Carnitine จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ Acyl-Carnitine ทำหน้าที่ขนส่งกรดไขมันสายยาวเพื่อนำไปเผาผลาญภายในไมโตคอนเดรียแล้วจึงเปลี่ยนกลับมาเป็น L-Carnitine เหมือนเดิม ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า L-Carnitine มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฏจักรของการสลายกรดไขมันในร่างกาย ขณะเดียวกันการขาด L-Carnitine นอกจากจะมีผลเสียต่อเมตาบอลิซึมของกรดไขมันแล้วยังอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาที่พบว่าการให้ L-Carnitine สามารถส่งเสริมสุขภาพของกล้ามเนื้อหัวใจได้

 

About This Product

  • Provides support for fat metabolism**
  • Anitoxidant support**
  • Helps the body use energy stores**

 

Product Information

Carnitine is a nitrogen-containing compound that assists in fat metabolism.** Carnitine plays an essential role in making fatty acids available for muscle tissue.** Carnitine is also found naturally in cells which use fat for energy.** Carnitine is found throughout the body, including in the heart, muscles, liver and kidney.** Carnitine also helps the body use energy stores to power muscular contractions - providing support for endurance exercise and during recovery from high intensity exercise.**

No Artificial Flavor or Sweetener, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Soy, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish.

 

Supplement Facts


Serving Size 1 Caplet
Amount Per Serving % Daily Value


- L-Carnitine Free Form (as L-Carnitine L-Tartrate) ....... 500 mg *


*Daily Value not established.

Directions: For adults, take one (1) caplet four times daily, preferably with meals.

 

Other Ingredients: Vegetable Cellulose, Food Glaze, Vegetable Stearic Acid, Polyvinyl Alcohol Silica. Contains <2% of: Magnesium Silicate, Polyethytene Glycol, Titanium Dioxide Color, Vegetable Magnesium Stearate.

 

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com