shopup.com
Puritan's Pride Q-SORB™ Co Q-10 100 mg / 120 Rapid Release Softgels
หมวดหมู่สินค้า: Cardiovascular
รหัส : 015594
จาก 845.00 บาท ลดทันที 200 บาท
ราคา 645.00 บาท

แท็ก:

14 สิงหาคม 2559

ผู้ชม 1641 ผู้ชม

Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10 100 mg / 120 Softgels

 

 

Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10 100 mg / 120 Softgels  เป็นวิตามิน มีโครงสร้างเหมือนวิตามิน K  ช่วยเป็นสารสำคัญในการสร้างพลังงานให้กับหัวใจเพราะว่าจะใช้พลังงานที่สูงใน การเกิดกระบวนการ metabolism  Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10 ทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้แก่เซลล์โดยพลังงานดังกล่าวจะอยู่ในรูป ATP(Adenosine triphosphate) ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของเซลล์  ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย  เลือดสูบฉีดได้ดี  Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างพลังงาน มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เพราะถ้าหากร่างกายขาด Coenzyme Q10 เซลล์ในร่างจะหยุดทำงานทันที!!  หากอายุมากขึ้น Coenzyme Q10 ในร่างกายจะลดลง ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคชรา จึงควรเสริม Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10  เป็นอย่างยิ่ง  และ Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10 มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดริ้วรอย และชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง   Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10  มีคุณสมบัติคล้ายวิตามินอี ช่วยเสริมการทำงานของหัวใจ เพิ่มพลังงานแก่ร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน   ช่วยรักษาโรคเหงือก ชะลอความผิดปกติและการดำเนินของโรคพาร์กินสันได้   สำหรับผู้สูงอายุหลายๆคนแล้วการรับประทานโคคิวเท็น จะทำให้ร่างกายรู้สึกเหมือนมีพลังขึ้นมาทันที  เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด   โคเอนไซม์ คิวเทน เป็นสารอาหารที่ละลายได้ดีในไขมัน ควรเลือกที่อยู่ในรูปของน้ำมันซึ่งจะดูดซึมได้ดีมาก

 

กลไกการออกฤทธิ์ Puritan’s Pride Q-SORB™ Co Q-10


Coenzyme Q10 เป็น coenzyme ที่จำเป็นของร่างกายมีลักษณะคล้ายเป็นวิตะมิน มีโครงสร้างเหมือนวิตะมิน K โดยจะพบที่ในเยื่อหุ้มของ mitochondria ที่อยู่ที่หัวใจ ตับ ไต และตับอ่อน มีบทบาทสำคัญในการขนส่งอิเล็กตรอนใน mitochondria และการสร้าง adrenosine triphosphate (ATP) Coenzyme Q10 มีคุณสมบัติในการเป็น membrane stabilizing โดยตรงและเป็น antioxidant ผลต่อหัวใจ มีประโยชน์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลในระหว่างที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดและเพิ่ม reperfusion

ประโยชน์ของ C0-Q10 มีมากมายดังนี้

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular disease
 
โดยปกติรางกายจะสามารถผลิต CoQ10 ขึ้น ได้เอง แต่ปริมาณจะลดน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น หัวใจเป็นอวัยวะที่ต้องการและมีการใช้พลังงานที่สูงจึงพบว่าเป็นอวัยวะที่ เกิดกระบวนการ metabolism ที่สูงมาก การขาด  CoQ10 ซึ่ง เป็นสารสำคัญในการสร้างพลังงาน จึงมีผลกระทบต่อหัวใจและจะนำไปสู่สภาวะหัวใจ ล้มเหลว จากการศึกษาองค์ประกอบในเนื้อเยื่อหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจ พบว่า 50-75% ของผู้ป่วยจะขาด CoQ10 ซึ่งการรักษาโรคหัวใจส่วนใหญ่จะละเลยการ ส่งเสริมการทำงานของหัวใจ  ใน คนไข้โรคหัวใจส่วนมากจะพบการเสื่อมของกล้ามเนื้อหัวใจอยู่ด้วย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการได้รับเลือดที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำไปเลี้ยง หรือมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ   CoQ10 จะเป็นตัวป้องกัน และรักษาการเสื่อมดังกล่าวด้วยการให้สารอาหารที่จำเป็นในระดับเซลล์
จากการศึกษาในคนไข้โรคหัวใจ 424 คนระหว่างปี 1985-1993 โดยการให้รับประทาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  CoQ10 พบว่า กว่า 87% คนไข้มีอาการดีขึ้น
 
ภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ (Congestive Heart Failure)
 
CHF คือ สภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมักเกิดจาก ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจโต โดยเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงซึ่งวัดจากระดับของ ATP และ CoQ10 โดยใน ปี 1994 ได้มีการศึกษากับผู้ป่วย CHF จำนวน 641 คน ในระยะเวลา 3 เดือนพบว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกหนึ่งการศึกษาในผู้ป่วย CHF กว่า 2500 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มแรกได้รับ CoQ10 อีกกลุ่มได้รับยาหลอก(Placebo) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน พบว่า กว่า 80%  มี อาการดีขึ้นอย่างชัดเจน อาการบวมของข้อเท้าลดลง อาการหายใจหอบถี่ลดลง การนอนหลับดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกซึ่งมีอาการแย่ลง
 
 ความดันโลหิตสูง(Hypertension)
 
พบว่ากว่า 39% ของคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะมีระดับ CoQ10 ที่ต่ำ แต่การรับประทาน CoQ10 ไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ที่ขาดเท่านั้น CoQ10 ยังช่วยในกระบวนการmetabolism ที่ผิดปกติ การรับประทาน CoQ10 ช่วยลดการทำลายผนังหลอดเลือดจากอนุมูลอิสระ  ช่วยลดแรงต้านทานของผนังหลอดเลือด ทำให้ประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดของหัวใจดีขึ้น ลดระดับความดันโลหิตลงได้
 
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง, หัวใจโต (Cardiomyopathy)
 
คือสภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดประสิทธิภาพในการบีบตัวสูบฉีดเลือด  ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะพบว่ามีการขาด CoQ10 จากการศึกษาในผู้ป่วย34รายด้วยการให้รับประทาน CoQ10 พบว่า 82%มีอาการดีขึ้น โดยวัดจากปริมาณการสูบฉีดเลือด และ Cardiac Index นอกจากนี้อัตราการรอดชีวิตในช่วง 2 ปียังสูงถึง 62% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยวิธิปกติเพียงอย่างเดียว ซึ่งพบอัตราการรอดชีวิตในช่วง 2 ปีดังกล่าวเพียง 24 %
 
มะเร็ง(Cancer)
 
จากความสามารถในการเพิ่มภูมิต้านทานและกำจัดอนุมูลอิสระ CoQ10 จึงถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะในการใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด( Chemotherapy)  ซึ่งการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวพบว่ายาเคมีบำบัดหลายชนิดเกิดพิษหรือมีผลกระทบ ต่อหัวใจ การให้ CoQ10 จะช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับหัวใจจากการรักษาได้
 
Performance Enhancing Agent
 
การที่ CoQ10 เป็นสารสำคัญในการสร้างพลังงาน การรับประทาน CoQ10 จึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย จากการศึกษาใน กลุ่มตัวอย่าง 6 คน โดยให้รับประทาน  CoQ10 เป็นระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ พบว่าประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดีขึ้นถึง 3-12% โดยวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจ และประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจน
                                                                                                                               
ลดริ้วรอย ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง (Anti-aging/Skin care)
           
           ผิวหนังมี หน้าที่ในการป้องกันสารพิษ เชื้อโรค และรังสีอัลต้าไวโอเลต(Ultraviolet) จากแสงอาทิตย์ โดยรังสีอัลตร้าไวโอเลตนี้มี 2 ชนิด คือ UVA และ UVB แต่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดริ้วรอยจะเป็นรังสี UVA โดย UVA สามารถทะลุผ่านชั้นผิวหนังถึงชั้นหนังแท้ และจะเริ่มต้นในการสร้างอนุมูลอิสระ (Free Radical) ซึ่งอนุมูลอิสระนี้เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการออกซิเดชั่น (Oxidation) อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนี้ก็จะทำอันตรายต่อไขมัน โปรตีน และสารพันธุกรรม(DNA) ในเซลล์ผิวหนัง รวมถึงทำให้เกิดการทำลายของ คอลลาเจน(Collagen) และโครงสร้างอื่นๆของผิวหนัง สูญเสียความยืดหยุ่น ขาดความกระชับเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำ CoQ10 เป็นสารต้านออกซิเดชั่น (Antioxidant)  โดยจะไปป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ที่จะทำให้อนุมูลอิสระซึ่งจะทำอันตรายต่อผิวหนัง  นอกจากนี้ CoQ10 พบมากที่ผิวหนังชั้นนอก(Epidermis)มากกว่าที่ผิวหนังชั้นใน(Dermis)ซึ่งเป็น ผิวหนังชั้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากรังสี UVA จึงเป็นข้อดีอีกประการที่จะช่วยขจัดอนุมูลอิสระ(Free radical) ซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยและความหมองคล้ำ
 
  • Contributes to your heart and cardiovascular wellness**
  • Helps support healthy blood pressure levels already within a normal range**
  • Promotes energy production within your heart and muscles**

Made with a natural, highly bioavailable form of Co Q 10 — Q-Sorb.™  Important for Statin drug users++ — taking Q-Sorb™ Co Q 10 can help replenish what Statin drugs can deplete. Coenzyme Q-10 provides powerful antioxidant support.** Good oral health is linked to cardiovascular health; Coenzyme Q10 supports both!** Hermetically sealed in easy to swallow rapid-release softgels for superior absorption.

++Note: Statin medications can reduce Co Q-10 levels in the body. Co Q-10 can replenish what statin medications can deplete. Co Q-10 is not intended to serve as a replacement for statin therapy, nor should you discontinue taking any prescribed medications while supplementing with Co Q-10. No Artificial Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish, Sodium Free.

 

Supplement Facts

Serving Size 1 Softgel
 
Amount Per Serving % Daily Value
 
Q-Sorb™ Coenzyme Q-10 100 mg **
 
**Daily Value not established.  

 

Directions: For adults, take one (1)softgel one to four (4) times daily, preferably with meals.

 

Other Ingredients: Rice Bran Oil, Gelatin, Vegetable Glycerin. Contains <2% of: Soy Lecithin, Titanium Dioxide Color.

 

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com